System MTY

(Motor Tyngd System) System för specialuppbyggnad. Konstrueras efter gällande förutsättningar. Uppbyggd på tyngder som drar ut eller in duken och håller duken spänd under tiden. Få synliga detaljer vid fördragen duk samt vid avdragen duk. Täckande yta på cirka 20-25 m² duk som i sin tur kan seriekopplas för större täckande yta. Dukutfall på max 5000 mm samt bredd på max 5000 mm möjliggör stor täckningsgrad per duk.

FÖrdelar:

Kapslade kullager för tyst och säker drift samt möjlighet till seriekoppling av flera dukar med bibehållen funktion. Möjlighet till att montera tyngder på en närliggande plats eller integrerat utom synhåll. Kompakta kullagrade linhjulblock för vinkling av tyngdens dragtråd. Systemet projektanpassas efter behov.

 

Download PDF »»