System VET

(Veckat taksystem) Hängande duksystem i krokar för stora ytor. Stor täckningsgrad gällande mörkläggning och solskydd samt goda energibesparande egenskaper, då man kan montera det med täckande sidor mot kallras. Montering i tak samt tak med lutning. Systemet hänger på rostfria trådar som det glider på. Drift sker via motor som drar ut respektive in duken via draglina. Duken veckas vid insamlingsplatsen.

FÖrdelar:

Stora ekonomiska fördelar då man kan använda en motor på mycket stor täckningsyta, samt goda energibesparande egenskaper vid rätt val av duk. Kapslade kullager för tyst och säker drift, samt seriekoppling av flera dukar med bibehållen funktion. Kompakta kullagrade linhjulblock för vinkling av draglina. Systemet projektanpassas efter behov.

 

Download PDF »»
Se referenser »»

Referenser

Allerhuset
HSB
Øvre Vollgate
Polishögkvarter